User Tools

Site Tools


g5:projecte

Despertador

Idea principal: El projecte consisteix en un despertador intel·ligent que interactua amb l'usuari per fer-lo treballar mentalment i així despertar-lo efectivament.

Descripció: El despertador seria digital amb una alarma personalitzable. Incorporaria pantalla o un sistema òptic per veure l'hora, un sistema de so per avisar al usuari i una interfície d'interacció. El sistema per activar la ment del usuari pot ser de diferents maneres:

 1. Comunicació del despertador
  1. Visual
   1. Instrucció per pantalla
   2. Seqüencia LED
   3. Combinacions de LEDs
  2. Sonor
   1. Color
   2. Numero
   3. Musical
 2. Resposta del usuari
  1. Botons
   1. Premer el botó
   2. Fer seqüencia de botons
  2. Acceleròmetre
   1. Canvia la posició
   2. El mou

El despertador pot tenir la funció “snooze” i el temps entre alarma i alarma es va reduint a mesura que s'acosta l'hora d'aixecar se. L'usuari finalment ha de desactivar el despertador i segons el temps que triga a apagar-lo, el despertador variaria l'hora a la que comença a sonar el dia següent.

Desenvolupament: Primer es programaria el rellotge i alarma perquè funcioni com despertador normal, segons com sigui de complicat es podria treballar amb pantalla o bé amb un conjunt de LEDs que formin els números. Després un “buzzer” seria el encarregat de fer el soroll per despertar. O bé, depenent del grau de complicació, un altaveu. Es dissenyaria el sistema d'interacció i el codi del exercici mental.

Projecte definitiu

Vem començar plantejant la possibilitat de que el despertador es transformés amb una petita consola, de manera que quan sonés l'alarma s'hauria de superar algun petit minijoc o una equació fàcil per resoldre mentalment. Vem concloure que aquests mètodes podien ser aborrits o no prou innovadors, ja que el fet de fer una consola no milloraria una d'actual i fer una equació no seria el més adient per activar-se quan un es desperta. Les altres opcions pasaven per crear alguna prova física, però no ens agradava per que creiem que era fàcil “mentir” al despetador i no acabaria funcionant. Finalment vem decidir fer un despertador que fos un llençol i que deixés de sonar quan el llit estigués fet.

Per fer-lo la idea era col·locar diversos accelerometres estratègicament repertits pel llençol que medissin si estava arrugat o llis, és a dir, desfet o fet. Amb aquesta medició s'apagaria l'alarma. El llençol constaria de diversos components:

 • Arduino MEGA: processador per ejecutar el programa, és necessari el MEGA per la necessitat de moltes sortides digitals.
 • Els acceleròmetres: que mesurarien la posició del llençol i identificarien si el llit està fet o no.
 • Pantalla de LEDs: LEDs “lilypad” col·locats estratègicament per marcar les hores amb un sistema basat en un dau.
 • Botons: per poder programar l'hora, l'alarma i activar o desactivar l'alarma.
 • Altaveu: que reproduiria una melodia a l'hora que l'usuari hauria programat.

En el següent esquema es pot veure les connexions necessaries per executar el programa i fer funcionar el despertador.

A continuació es pot veure un esquema lògic que és el patró que segueix el nostre programa.

Al següent link es pot accedir al programa en llenguatge d'Arduino. Programa Bedding Dice.

Per a poder veure el prototip del producte en funcionament cliqueu aquí.

Interficie de l'usuari

Pantalla amb 14 LEDs que marquen les hores amb la inspiració d'un dau.

 • Els nou LEDs grocs marquen les unitats d'hora i les desenes la marca el LED violeta de l'esquerra.
 • Els tres LEDs violetes de la dreta marquen els quarts d'hora.
 • El LED de la dreta de tot indica si l'alarma esta activada o desactivada.

Quan el programa esta en mode de configuració els LEDs parpadegen.

g5/projecte.txt · Last modified: 2013/03/29 14:36 by erikrigola